INTERREG Polska-Saksonia

Projekty 2021

W 2018 roku Ars-Augusta eV z sukcesem zrealizowała projekt „Odkrywając Gerharta i Carla Hauptmanna razem” (partner: Museum Gerhart-Hauptmann-Haus w Hirschberg). W 2020 roku jesteśmy partnerami Muzeum Zabawek im. Henryka Tomaszewskiego w Krümmhübel (Karpacz), w projekcie, który ze względu na pandemię został przesunięty na 2021 rok. W 2021 roku ponownie jesteśmy partnerem Centrum Ceramyki w Bolesławcu prowadzącym warsztaty jazzowe dla młodzieży.

W tym samym roku sami jesteśmy sponsorami innego ciekawego projektu: opowiada o operze „Der Freischütz” Carla Marii von Webera i romansie naszych gór. 

Projekty są współfinansowane przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

euroregion-neisse-nisa-nysa.jpg.png
plsn-de-rgb.jpg

  Fundusz małych projektów INTERREG

Polska - Saksonia 2014-2020

 

I polsko-niemiecki konkurs poetycko-malarski „Zainspirowani wspólnym dziedzictwem”
 

Organizator projektu:

Miejskie muzeum zabawek ze zbiorów Henryka Tomaszewskiego

www.muzeumzabwek.pl

 

Partner:

Ars Augusta

www.ars-augusta.org

 

Czas trwania projektu:

24 kwietnia 2020 - 30 listopada 2021

 

 

Koszty projektu: 18142,99 EUR

 

Wnioskowane środki z EFRR: 85%

Opis Projektu:

Projekt zakłada realizację konkursu malarsko-poetyckiego oraz warsztatów śpiewu inspirowanych twórczością ze wspólnego dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-niemieckiego. Konkurs malarsko-poetycki skierowany jest do szkół podstawowych po obu stronach granicy. Przygotowywana jest prezentacja poezji i malarstwa w Polsce i Niemczech oraz katalog w formie drukowanej i elektronicznej. Aby uzupełnić poziom dziedzictwa kulturowego o wartości muzyczne, organizowane są dwudniowe warsztaty śpiewu z udziałem uczestników z Polski i Niemiec. Odbędzie się publiczna prezentacja wyników warsztatów wokalnych.

Cel projektu:

Celem projektu jest zintensyfikowanie instytucjonalnej i partnerskiej współpracy obywateli i instytucji na rzecz wspólnego dziedzictwa kulturowego.

Otwarcie wystawy Teresy Kepowicz, online w sobotę 15.03.2021 o godz.

Bildschirmfoto 2021-05-06 um 16.21.14.pn

Opis Projektu:

Projekt obejmuje organizację i realizację polsko-niemieckich warsztatów muzycznych dla 15 uczestników z Polski i 15 z Niemiec, zakończonych koncertami po obu stronach granicy. Warsztaty zakończone są bezpłatnym koncertem dla zainteresowanych dużą salą forum Bolesławieckiego Domu Kultury. W trakcie warsztatu powstanie materiał fotograficzny, obejmujący przebieg warsztatu. Po warsztatach uczestnicy spotykają się jeszcze trzykrotnie i koncertują w innych miejscach (Görlitz, Żeliszów i plenerowa scena Bolesławieckiego Festiwalu Ceramiki w Bolesławcu). W trakcie działań projektowych zarówno uczestnicy, jak i beneficjenci zostaną poinformowani o źródłach współfinansowania projektu, a lokalizacje działań zostaną odpowiednio oznaczone. Projekt, d. H. Warsztaty i koncerty będą reklamowane poprzez prowadzenie kampanii reklamowej w lokalnych mediach, na stronach internetowych organizatorów, poprzez plakaty i duże banery (w przybliżeniu pozostałe koncerty)

 

Cel projektu:

Wzmocnienie dotychczasowej współpracy transgranicznej pomiędzy instytucjami i mieszkańcami pogranicza polsko-saskiego poprzez intensyfikację wspólnych działań w zakresie kultury.

Band spielt Konzert

  Fundusz małych projektów INTERREG

Polska - Saksonia 2014-2020

 

„W rytmie transgranicznym | Polsko - saksonskie warsztaty muzyczne "
 

Sponsor projektu:

Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki

(Centrum Kultury Bunzlau - Międzynarodowe Centrum Ceramiki,

Strona internetowa: www.bok.boleslawiec.pl)

 

Partner:

Ars Augusta

www.ars-augusta.org

 

Czas trwania projektu

15.03.2021 - 30.09.2021

1280px-Ueber-die-sammlung-19-jahrhundert

  Fundusz małych projektów INTERREG

Polska - Saksonia 2014-2020

 

„Doświadczając wspólnie
Romantyzm Euroregionu”

Organizator projektu:

Ars-Augusta eV

 

Partner:

„Sudecka Kraina” w Hirschbergu

 

Czas trwania projektu

01.02.2021 - 18.10.2021

Opis Projektu:

Przed 200 laty Carl Maria von Weber napisał jedną z najważniejszych oper epoki romantyzmu „Der Freischütz”. Kompozytor jest związany z naszym trójkątem granicznym (Drezno-Wrocław-Praga). Zainspirował się do napisania tej opery w Górach Izerskich. Chcielibyśmy teraz przedstawić operę w pejzażu, w jakim był wtedy. Innym ważnym artystą romantycznym podróżującym w tym samym czasie po Karkonoszach jest Caspar David Friedrich. Estetykę obrazów malarza i muzykę kompozytora połączymy w spektakl, który zostanie wykonany w pejzażach. Po przygotowaniu koncepcji odbędą się warsztaty. Zwłaszcza niezależni artyści z regionu, których dotyczą ograniczenia Corona, skorzystaliby na tym. Obywatele obu krajów zainteresowani kulturą są zapraszani poprzez zorganizowanie wycieczki. Spektakl zostanie wystawiony, sfilmowany (wideo) i zaprezentowany w Internecie we wrześniu. Spektakle raz w Górach Izerskich i raz w Górach Żytawskich. Przygotowywana jest strona internetowa z tekstami, zdjęciami i filmami o projekcie, artystach i krajobrazie oraz broszura.

 

Cel projektu:

Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez wspólne muzykowanie na łonie natury.