Projekt:

Pierwszy polsko-niemiecka

Konkurs poetycko-malarski

„Z inspiracji wspólnego 

dziedzictwa”

Pomysł na ten projekt wyszedł od malarki Teresy Kępowicz i poetki Anny Kadłubowskiej Pilich podczas wizyty w opuszczonej wiosce w lesie koło Karpacza (dawniej Krummhübel), zwanej Forstlangwasser, która dziś istnieje tylko w ruinach. Malarz znalazł wiele przedmiotów między kamieniami pozostawionymi przez wypędzonych Niemców. Z obrazów tych spuścizny stworzyła pracę, która pozwala widzowi odczuć zarówno ból wypędzenia, jak i pewną nadzieję. Poeta pisał poezję, aby do tego pasować. Projekt zostanie otwarty wystawą 15 maja 2021 r. O godzinie 17:00 (online). Równocześnie rozpoczyna się konkurs malarsko-poetycki dla dzieci do 14 roku życia, inspirowany tymi obrazami i związaną z nimi poezją.

Zoom link do otwarcia wystawy:

Plakat Karpacz.png
Polsko - niemiecki konkurs poetycko - malarski "Inspirowani wspólnym dziedzictwem"

 

Miejskie Muzeum Zabawek ze zbiorów Henryka Tomaszewskiego w Karpaczu we współpracy ze stowarzyszeniem Ars Augusta w Görlitz organizuje konkurs poetycko-malarski skierowany do dzieci do 14 lat.

Nadrzędnym celem projektu jest zintensyfikowanie instytucjonalnej i partnerskiej współpracy obywateli i instytucji na rzecz wspólnego dziedzictwa kulturowego.

 

Celem konkursu polsko-niemieckiego jest wsparcie wychowania dzieci z europejskim poczuciem wspólnoty, zapoznanie ich z kulturą i sztuką, rozwijanie zainteresowań historią Karkonoszy, twórczym myśleniem i umiejętnościami artystycznymi.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z powiatów zgorzeleckiego, lubańskiego, lwówek śląskiego, karkonoskiego i miasta Jelenia Góra oraz uczniów z powiatów Görlitz, Zittau, Bautzen i Löbau w Niemczech.

Zawody odbywają się w dwóch grupach wiekowych:

dla dzieci polskich i niemieckich: 11-12 lat, 13-14 lat.

 

Warunki uczestnictwa:

plakat poprawiony - wersj do druku new.p
Opis Projektu:

Projekt opiera się na realizacji konkursu malarsko-poetyckiego oraz warsztatów śpiewaczych, które są inspirowane twórczością ze wspólnego dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-niemieckiego. Konkurs malarsko-poetycki skierowany jest do szkół podstawowych po obu stronach granicy. Przygotowywana jest prezentacja poezji i malarstwa w Polsce i Niemczech oraz katalog w formie drukowanej i elektronicznej. Aby uzupełnić poziom dziedzictwa kulturowego o wartości muzyczne, organizowane są dwudniowe warsztaty śpiewu z udziałem uczestników z Polski i Niemiec. Odbędzie się publiczna prezentacja wyników warsztatów wokalnych.

Cel projektu:

Celem projektu jest zintensyfikowanie instytucjonalnej i partnerskiej współpracy obywateli i instytucji na rzecz wspólnego dziedzictwa kulturowego.

Sponsor projektu:

Miejskie muzeum zabawek ze zbiorów Henryka Tomaszewskiego

www.muzeumzabwek.pl

Partner:

Ars Augusta

www.ars-augusta.org

Czas trwania projektu:

24 kwietnia 2020 - 30 listopada 2021

Koszty projektu: 18142,99 EUR

Wnioskowane środki z EFRR: 85%

euroregion-neisse-nisa-nysa.jpg.png
plsn-de-rgb.jpg